Massivedynamic.co
Eirik Engelsen

Eirik er opprinnelig fra Bergen, men er bosatt i Oslo. Han har sin utdannelsesbakgrunn fra Bergen, Oslo og Edinburgh med spesialisering i atferdsanalyse og business psychology. Han avslutter for tiden sin Master of Science ved Heriot-Watt University i Edinburgh og har tidligere fullført sin Bachelor of Science ved Oslo Storbyuniversitet. Han har også studert pedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen.

I Edinburgh jobbet Eirik med å skape tryggere, bedre og velfungerende arbeidsplasser, øke ytelse og tilfredshet basert på atferdsvitenskap rettet mot bygg- og anleggsbransjen. I tillegg har Eirik tidligere erfaring fra skoleverket med å utforme og tilrettelegge læringsplaner for barn. Han har også god erfaring med teamledelse og ledelse av mennesker mot et felles mål.

Eirik har også vært en ivrig håndballspiller hele livet. Han har spilt i den norske eliteserien, for aldersbestemte landslag og i europeisk konkurranse. Han har også vært håndballtrener både for senior- og juniorlag, er en aktiv løper og friluftsmenneske.

Eiriks drøm er at flere skal glede seg til jobb og at arbeidsplasser skal bidra til økt livskvalitet. Hvordan? Ved en bedre forståelse av hva som egentlig påvirker mennesker.

  • Text Hover
Kjell Standal

Kjell har sin utdannelsesbakgrunn fra USA, England og Norge med pedagogisk psykologi som hovedfag, men også engelsk språk og litteratur. Han har også et masterprogram fra Handelshøyskolen BI i styrearbeid og har vært adjunkt universitetslektor ved Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Molde i mange år. I tillegg ble han valgt til årets foreleser av ansatte og studenter ved BI i 2002 og Høgskolen i Molde i 2007.

Han har tidligere jobbet i både offentlige og private skoler som lærer og assisterende rektor, grunnlagt og var dekan på Aalesund campus BI i 8 år. De siste 25 årene har han jobbet som seniorkonsulent og styremedlem for en rekke norske selskaper. I 1996 etablerte han et konsulentselskap sammen med sin kone som spesialiserte seg i styrearbeid. De har kurset og undervist tusenvis av studenter fra hele Norge siden 1999 til 2019.

Kjell har også skrevet flere bøker om styrearbeid. I tillegg har vært en ivrig speider hele livet og ble i 2018 tildelt speiderforeningens høyeste utmerkelse, Sølvulven, som nummer 118 siden speiderforeningen startet tildelingen i 1915. Fra 1999 til 2014 var Kjell æreskonsul for Forbundsrepublikken Tyskland, og den tyske presidenten tildelte ham “Das Verdienstkreuz” i 2009 for hans tjeneste. Verdienstkreuz er tilsvarende en OBE i Storbritannia.

  • Text Hover
StyrehÄndboken

Av Ole Chr. Gulli og Kjell Standal

Styrearbeid og Eierstyring

HĂ„ndbok for offentlig eide virksomheter. Av Anne Breiby og Kjell Standal